Giải pháp tổng thể do JUNCERA cung cấp đã được

2020-09-17 08:24:57 admin 921
         Công nghệ gốm sứ JUNCERA cung cấp  các giải pháp tổng thể đã được triển khai thành công ở VIỆT NAM

 
        Năm 2020 là 1 năm với nhiều nhiều khó khăn. Trước tình hình dịch bệnh toàn cầu đang lan rộng, đội ngũ kỹ sư công nghệ của Juncera đã không màng khó khăn để đến Việt Nam. đội ngũ kỹ thuật của Juncera đã rất nghiêm túc trong công việc “kiểm tra nguyên liệu phôi gạch ,thiết kế thông số kỹ thuật phôi gạch , làm thí nghiệm thử cho đề án men tráng và phôi gạch ,thiết kế lò nung dây truyền sấy khô ,cho đến khi thành phẩm ra lò “ quá trình phục vụ kỹ thuật công nghệ ,cả 1 dự án dây truyền đã hoàn thành vào những ngày gần đây và rất thành công .   

             Juncera ngay từ những ngày đầu phối hợp với khách hàng thu thập thông tin về sản phẩm thị trường,tiến hành hạch toán chi phí sản phẩm ,cùng nhau bàn bạc về lập kế hoạch bán sản phẩm,đến cuối cùng đã xác định rõ rãng các sản phẩm sản xuất . Xác định tiêu chuẩn sản phẩm mà hai bên hợp tác ,cũng như thử nghiệm toàn diện về hiệu năng sản phẩm ,thiết kế các thông số kỹ thuật sản phẩm.


          Dựa trên các thông số sản phẩm mà khách hàng đặt ra .sử dụng các hệ thống quản lý chuyên về vệ sinh do Juncera phát triển , chọn từng loại nguyên liệu cụ thể ,chọn giá thành sản xuất so với nguyên liệu gạch tốt nhất để tiến hành các thí nghiệm công thức sau khi phân tích dữ liệu về các hiệu năng của các nguyên liệu . Đối chiếu kết quả thí nghiệm ,kết hợp với công thức chọn ban đầu ,tiến hành thử nghiệm nghiền men,công đoạn này hoàn thành tại nhà máy TRUNG QUỐC,tại đây cũng đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ của công ty gốm sứ Sơn Đông Glenke.        Cuối cùng các dự án dưới nhà máy , đội ngũ Juncera đã tiến hành đào tạo chi tiết đến từng vị khách hàng ,tham khảo giáo trình của Zibo Botest về đào tạo kỹ thuật làm gốm xây dựng cho các nhà máy sản xuất ,lập ra chi tiết cho tất cả các quy trình kiểm soát các quản lý chất lượng , Juncera đưa đến các kỹ gạch mộc, các kỹ sư lò nung ,các kỹ sư men giúp nhà máy điều chỉnh .Cuối cùng, viên gạch đầu tiên của dự án đã được ra lò và đã đạt được những thông số kỹ thuật về công nghệ như ban đầu đã đưa ra .rất đáng vui và chúc mừng.


       
“Xây dựng tương lai của các bạn cũng chính  là tương lai của chúng tôi” đó là mục tiêu phục vụ của Juncera . Vượt qua các khó khăn, gánh nặng để hỗ trợ cho những dự án ở Việt Nam . Một lần nữa chúc mừng cho những thành công và thuận lợi của dự án, hoàn thành thắng lợi 

Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO