Sản phẩm men Frit

2019-07-12 00:10 admin
1. Phạm vi sản phẩm : Frit gạch ốp tường nội thất. Frit titan không thấm nước 
,Frit trong suốt, Frit bán đục , Frit đục ;
2. Hiệu suất tuyệt vời, phạm vi chảy rộng và công thức tráng men thỏa mãn hệ số giãn nở của xương gạch từ 180~270℃
3. Sản phẩm có tính ổn định cao và mỗi lô sản phẩm đều được kiểm soát và kiểm tra chất lượng của trung tâm kiểm tra BOTEST.

Copyright © 2013-2020 Công ty vật liệu gốm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hộp thư doanh nghiệp  Hỗ trợ kỹ thuật:YUYISTUDIO