Sản phẩm men Frit

2019-07-11 16:10:34 admin 1094

1. Phạm vi sản phẩm : Frit gạch ốp tường nội thất. Frit titan không thấm nước 
,Frit trong suốt, Frit bán đục , Frit đục ;
2. Hiệu suất tuyệt vời, phạm vi chảy rộng và công thức tráng men thỏa mãn hệ số giãn nở của xương gạch từ 180~270℃
3. Sản phẩm có tính ổn định cao và mỗi lô sản phẩm đều được kiểm soát và kiểm tra chất lượng của trung tâm kiểm tra BOTEST.

Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO