Giải pháp tổng thể tráng men

2019-07-11 16:09:24 admin 1063
1. Xây dựng dịch vụ kỹ thuật quy mô đầy đủ (điều chỉnh công thức của xương gạch và các thông số quy trình sản xuất) thiết kế và đều chỉnh bài phối liệu men.
2. Liên kết toàn bộ đội ngũ quản lý của mỗi nhà máy,hỗ trợ bộ phận kỹ thuật của nhà máy để có thể nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản và nâng cao về công nghệ gốm sứ
3. Xây dựng các bài men có độ sáng cao, chống bám bẩn tốt, phát triển màu sắc tốt, chống mài mòn tốt, kháng axit và kiềm tốt.
4. Men Matte có lớp màu tốt, kết cấu men tốt, đặc tính chống bám bẩn tốt, kháng axit và kiềm tốt.
Thiết kế các dòng sản phẩm cụ thể chủ yếu dựa trên điều kiện và yêu cầu của khách hàng để có công thức tráng men tốt nhất .

Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO