Quy trình giải quyế khuyế tật gốm

2019-07-11 23:53 优易科技
1. Để kiểm tra lỗi mẫu, hãy gửi sản phẩm đến một cơ quan thử nghiệm của bên thứ ba, Zibo Botest Technology Services Co., Ltd.
2. Liệt kê tất cả các yếu tố ảnh hưởng gây ra các khuyết tật và dần dần kiểm tra các chi tiết của các khuyết tật cụ thể;
3. Phân tích các yếu tố chính gây ra các khuyết tật.

Copyright © 2013-2020 Công ty vật liệu gốm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hộp thư doanh nghiệp  Hỗ trợ kỹ thuật:YUYISTUDIO