Nhà cung cấp giải pháp chất

2019-07-11 15:57:36 admin 923
1 Đối với gạch lát sàn và gạch ốp tường. Juncera cung cấp phân tích vật liệu chuyên nghiệp nhất, thiết kế công thức bài xương và xử lý các lỗi vật lý và hóa học của gạch thành phẩm;
2 Đối với gạch ốp tường. Juncera cung cấp phân tích các nguyên liệu của bài xương và cung cấp công thức tráng men độc quyền
3 Đối với bài xương gạch bán sứ, Juncera cung cấp phân tích dữ liệu tiên tiến, hệ số mài bóng và các thông số cụ thể khác.
 

Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO