G ải pháp gia cố cho gạch mỏng

2019-07-11 15:54:40 admin 957

1.Giảm lượng đất sét và tăng độ bền uốn của xương gạch
2.Sử dụng đất sét với liều lượng nhỏ, nhưng vẫn có tác dụng củng cố tốt trên xương gạch mỏng
3.Áp dụng cho tất cả các loại gạch, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả giảm tiêu thụ là điều hiển nhiên, điều này có thể giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO