Giải pháp sản phẩm hạt khô

2019-07-11 16:02:32 admin 863
Giải pháp sản phẩm hạt khô
1, thiết kế vải pha lê đánh bóng + men + hạt khô + bán ném + dịch vụ kỹ thuật đầy đủ
2, đánh bóng màu rắn + men + hạt khô + dịch vụ kỹ thuật đầy đủ
3, thiết kế hình nền + men + hạt khô + bán ném + dịch vụ kỹ thuật đầy đủ
4, thiết kế pha lê đá sa thạch + men + hạt khô + bán ném + dịch vụ kỹ thuật đầy đủ
5, thiết kế đá granite + men + hạt khô + màng mica + dịch vụ kỹ thuật đầy đủ

Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO